ŠTA JE SOLARNA ELEKTRANA?

Solarne elektrane su izvori električne struje dobijene pretvaranjem Sunčeve svetlosti, energije Sunca u električnu energiju. S obzirom da nemaju štetnih produkata prilikom proizvodnje električne energije, a imaju zadovoljavajuću efikasnost predstavljaju značajan potencijal za budućnost. Kako je površina energije koja pada na površinu Zemlje velika, izgradnjom solarnih elektrana mogao bi se energijom snabdevati veliki deo ljudske populacije.

Prva misao solarne elektrane su nam solarni paneli koji se nalaze na krovu kuće. Ovi paneli su važan i vidljiv deo solarne elektrane, ali postoje još neki uređaji koje je neophodno imati, kako bi solarna elektrana bila kompletna, tehnički usklađena i spremna za upotrebu.

Solarnom elektranom kupac proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe i postaje energetski nezavisan.