KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI SOLARNI PANELI

RAZUMEVANJE

SOLARNIH PANELA

Solarni paneli se sastoje od fotonaponskih (PV) ćelija. Ove ćelije koriste svetlosnu energiju sunca za proizvodnju električne energije. Ćelije su sastavljene od mono- ili polikristalnog silicijuma ili tankog filma i povezane su jedna sa drugom električnim putem na određeni napon i paralelno da bi se dobila amperaža.

Yingli Mono 108CELL

Pogledaj 

Yingli Mono 144CELL

Pogledaj