SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE OD 50Kw NA KROVU OBJEKTA-USTANOVE

Solarne elektrane H/ G 50kW su namenjene za štednju električne energije u fabrikama, javnim ustanovama. Najpogodnije su za male i srednje fabrike, veće stambene zajednice, javne ustanove, veća poljoprivredna postrojenja (hladnjace)…. Solarna elektrana ove snage predstavljaju idealan sklop za rezidenciju koja želi da ostvari uštedu na godišnjem nivou od oko 65225 kWh (65,2 MWh) i rade sinhronizovano sa već postojećim napajanjem sa električne mreže.

Solarne elektrane ovog tipa i kapaciteta garantovano vam donosi stabilnost i energetsku nezavisnost. Za pravna lica su idealna investicija za uštedu na postojećim računima za električnu energiju. Posebno treba razmišljati o ovakvim investicijama uzimajući u obzir trend rasta cene struje u poslednjih 10 godina.

Navedeni sistem može da bude povezan na DSEE-a (Distributivni Sistem Električne Energije) kao kupac-proizvođač i da ubacuje viškove u sistem DSEE-a, a može da radi u ostrvskom radu, odnosno da proizvodi električnu enegriju samo za sopstvenu potrošnju (opciono). U ovakvom sistemu snaga solarnog invertera ne ograničava snagu priključenih potrošača.

Ne treba da zboraviti da pored uštede kroz upotrebu električne energie, ugradnjom solarnih elektrana vršimo i veliki doprinos u smanjenju zagađenja i očuvanju životne sredine