SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE OD 100Kw NA KROVU FABRIKE

Solarni sistemi od 100 kW su sistem najčešće veličine instalirani na zgradama širom Evrope i Sveta, i to na javnim zgradama, srednjim školama, univerzitetima, proizvodnim fabrikama, tržnim centrima, hotelima, skladištima i drugo.

Solarne elektrane G 100kW su namenjene za proizvodnju i štednju električne energije u fabrikama i drugim većim objektima. Solarne elektrane ove snage predstavljaju idealan sklop za srednje i veće fabrike koje žele da ostvare uštedu električne energije na godišnjem nivou od oko 134680 kWh (134,7 MWh). Solarne elektrane ovog kapacitete rade sinhronizovano sa već postojećim napajanjem sa električne mreže.

Solarne elektrane ovog tipa i kapaciteta garantovano vam donosi stabilnost i energetsku nezavisnost. Za pravna lica su idealna investicija za uštedu na postojećim računima za električnu energiju. Posebno treba razmišljati o ovakvim investicijama uzimajući u obzir trend rasta cene struje u poslednjih 10 godina.

Navedeni sistem može da bude povezan na DSEE-a (Distributivni Sistem Električne Energije) kao kupac-proizvođač i da ubacuje viškove u sistem DSEE-a, a može da radi u ostrvskom radu, odnosno da proizvodi električnu enegriju samo za sopstvenu potrošnju (opciono). U ovakvom sistemu snaga solarnog invertera ne ograničava snagu priključenih potrošača.

Ne treba zboraviti da pored uštede kroz upotrebu električne energie, ugradnjom solarnih elektrana vršimo i veliki doprinos u smanjenju zagađenja i očuvanju životne sredine

Veličina vašeg sistema će biti odlučujući faktor u tome koji nivo energetske kompenzacije može da se postigne. U zavisnosti od toga koliko električne energije koristite, zajedno sa raspoloživim krovnim prostorom, kao i raspoloživim finansiranjem odredićemo veličinu vašeg sistema.