SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE OD 7kW do 10Kw NA KROVU KUĆE, POMOĆNIH OBJEKATA, PRODAVNICA

Solarne elektrane H/ G 7-10kW su namenjene za smanjenje računa za struju jednog objekta i/ili . prodaju električne energije. Najpogodnije su za veća domaćinsta, prodavnice-radnje, više kancelarija, poljoprivredna postrojenja…. Solarna elektrana ove snage može da proizvede od oko 8.475 kWh (8,5 MWh – za H/ G 7kW) do 13.593 kWh (13,5 MWh– za H/ G 10kW) električne enegrije godišnje i radi sinhronizovano sa već postojećim napajanjem sa električne mreže. Navedeni sistem može da bude povezan na DSEE-a (Distributivni Sistem Električne Energije) kao kupac-proizvođač i da ubacuje viškove u sistem DSEE-a, a može da radi u ostrvskom radu, odnosno da proizvodi električnu enegriju samo za sopstvenu potrošnju (opciono). U ovakvom sistemu snaga solarnog invertera ne ograničava snagu priključenih potrošača.