GROWATT

MOD 3-15KTL3-X/XH

Ključne karakteristike.

Lako i prilagođeno korisniku

– Baterija spremna za budućnost

– Taster na dodir i OLED ekran

Visoki prinosi

– Mak. efikasnost 98,6%

– Dual MPPT

– DC/AC do 2.0

Sigurnost i pouzdanost

– Tip II SPD na strani AC&DC

– Podrška ograničenju izvoza

– AFCI funkcija opciona

Uređaj i platforma za podršku.

Dostupne su sve vrste komunikacionih metoda
Moćne besplatne platforme za globalne kupce

Preuzmite najnoviji materijal.

Tehničke karakteristike

MOD 3000~10000TL3-XH Datasheet

MOD 3000~9000TL3-X Datasheet

MOD 10~15KTL3-X Datasheet

Sertifikati

MOD 3-10KTL3-XH CE EMC

MOD 3-15KTL3-X CE EMC

MOD 3-15KTL3-X CE LVD

MOD3-15KTL3-X_XH EN50549-1

MOD 3-15KTL3-X_XH N4105_2018_ I

MOD 3-15KTL3-X_XH VDE 0126-1

MOD 3-15KTL3-X_XH N4105_2018_ II

MOD 3-15KTL3-X_XH C10_C11

MOD 3-15KTL3-X_XH IEC62116&61727

MOD 3-15KTL3-X_XH Austria

MOD 3-15KTL3-X XH VDE0126

MOD 3-15KTL3-X VDE0126

MOD 3-10KTL3-XH UNE217001

MOD 3-15KTL3-X VDE0126 Greek

MOD 3-10KTL3-XH CE LVD

MOD 3-15KTL3-X RD 647

MOD 3-15KTL3-X UNE 217002

MOD 3-15KTL3-X XH VDE0126 VFR2019 French

Priručnici i brzi vodiči

MOD 3-10KTL3-XH Quick Guide EN 202208

MOD 3-10KTL3-XH User Manual EN 202201

MOD 7-15KTL3-X Quick Guide EN 202201

MOD 3-15KTL3-X User Manual EN 202201

MOD 3-6KTL3-X Quick Guide EN 202201

MOD 3-15K TL3-X Quick Guide EN 202112