SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE OD 5Kw NA KROVU KUĆE (OBJEKTA)

Solarne elektrane H/ G 5kW su namenjene za smanjenje računa za struju jednog objekta. Najpogodnije su za domaćinsta sa prosečnom potrošnjom električne energije. Solarna elektrana ove snage može da proizvede oko 6950 kWh električne enegrije godišnje i radi sinhronizovano sa već postojećim napajanjem sa električne mreže.

Navedeni sistem može da bude povezan na DSEE-a (Distributivni Sistem Električne Energije) kao kupac-proizvođač i da ubacuje viškove u sistem DSEE-a, a može da radi u ostrvskom radu, odnosno da proizvodi električnu enegriju samo za sopstvenu potrošnju (opciono). U ovakvom sistemu snaga solarnog invertera ne ograničava snagu priključenih potrošača.