SOLARNI INVERTORI

ULOGA

INVERTORA

Solarni invertori su deo solarnih sistema koji pomažu u pretvaranju energije sunca u upotrebnu energiju. Solarni paneli na zgradama i kućama sastoje se od malih grupa poluprovodnika koji reaguju na sunčevu svetlost oslobađanjem elektrona. Ali slobodni elektroni  se ne mogu koristiti za napajanje većine uređaja dok ne prođu kroz solarni invertor. Fotonaponske ćelije u solarnim sistemima pretvaraju solarno zaračenje u električnu struju. Invertor dalje pretvara jednosmerni napon u naizmeničnu struje koju dalje možemo koristiti za zadovoljenje energetskh potreba.

MOD 3-15KTL3-X/XH

Pogledaj 

MID 30-50KTL3-X2

Pogledaj 

MIN 2500-6000TL-X/XH

Pogledaj 

MAX 100-150KTL3-X LV/MV

Pogledaj 

HUAWEI SUN2000-5KTL-M1

Pogledaj 

HUAWEI SUN2000-10KTL-M1

Pogledaj 

HUAWEI SUN2000-50KTL-M3

Pogledaj